Werkwijze

De wijze waarop OPS dergelijke complexe materie denkt te benaderen, ligt opgesloten in de naam en het OPS-logo.

De drie hoeken van het OPS-logo verwijzen naar de drie randvoorwaarden Organisatie, Procedures en Systemen die binnen elk proces een rol spelen. Centraal bevindt zich de medewerker die in zijn functioneren altijd te maken krijgt met deze drie aspecten. Daarom dienen deze aspecten een complementair en consistent geheel te vormen.Alleen dan kan een dergelijke medewerker optimaal functioneren en kan een veranderingsproces succesvol uitgevoerd worden.

Dit middelpunt is ook de plaats waar OPS zich wil positioneren tijdens haar werkzaamheden binnen een bepaalde organisatie.

OPS wil zich nadrukkelijk profileren als een bedrijf dat verder kijkt dan alleen de informatiesystemen. OPS is zich terdege bewust dat een veranderingsproces in feite pas begint nadat de informatiesystemen geïnstalleerd zijn.
De diensten die aangeboden worden kunnen bestaan uit logistieke consultancy, projectmanagement en/of interim management.


OPS Solutions bv
Reusel 28
5751 WG Deurne - Nederland
Phone: +31 (0)493 311 588
Fax: +31 (0) 84 750 5660
Mobile: +31 (0)6 22506705
www.ops.nl
E-mail: info@ops.nl