Producten

Op dit moment ontwikkelt OPS Solutions het softwarepakket BIZchain. Dit produkt is met name bestemd voor kleine tot middelgrote bedrijven die op een relatief goedkope manier, gestructureerd gegevens willen uitwisselen met andere EDI-partners. BIZchain is gebaseerd op het nieuwe Biztalk concept waarmee op een structurele en betrouwbare manier business berichten uitgewisseld kunnen worden via de goedkope infrastructuur zoals Internet die biedt. OPS heeft reeds jarenlange ervaring opgedaan met betrekking tot EDI in de automotive branche. Met name voor de kleinere EDI-gebruikers is OPS tot de volgende conclusies gekomen:

Implementatiekosten.
Kosten voor het implementeren van EDI zijn zeer ondoorzichtig; De prijzen van de aan te schaffen software kunnen uiteenlopen van Eur. 1.400,- tot Eur. 36.000,- . Echter, na afronding van de implementatie, blijken deze kosten nog maar een fractie van de totale kosten te zijn; de consultancykosten voor het inrichten van de diverse berichten is in de meeste gevallen de belangrijkste kostenfactor;

Operationele kosten.
Gezien de frequentie waarmee veel kleine en middelgrote bedrijven berichten versturen en ontvangen, wegen de operationele kosten, afhankelijk van de gekozen communicatiemethode, niet op tegen de voordelen;

Onvoldoende know how.
De meeste bedrijven beschikken over onvoldoende systeem en/of Edifactkennis om in geval van problemen zelf in te grijpen. Het moeten terugvallen op externe consultancy is hierbij een zeer kostbare zaak;

Onvoldoende toegevoegde waarde.
Met name wanneer de investering wordt gedaan voor één Edi-partner, wegen de kosten niet op tegen de voordelen. De belangrijkste drijfveer om toch een dergelijke investering te doen is om tegemoet te komen aan de wensen van de klant.

Op basis van bovenstaande gevaren blijven met name veel kleine toeleveranciers het implementeren van Edi voor zich uitschuiven en missen hiermee de kans om een geïntegreerde en efficiënte supply keten met hun afnemers op te zetten. Hierdoor blijven ze gevaar lopen dat een andere leverancier die wel die stap zet, een belangrijk concurrentievoordeel kan opbouwen.

OPS heeft zich het afgelopen jaar verdiept in deze problematiek voor kleine tot middelgrote bedrijven en is op dit moment volop bezig met de ontwikkeling van BIZchain wat tegemoet komt aan een groot deel van bovengenoemde bezwaren. BIZchain, heeft de volgende kenmerken:

Licentiebedragen zullen naar verwachting tussen de Eur. 2.300,- en Eur. 4.600,- liggen;

Voor het uitwisselen van berichten wordt gebruik gemaakt van een bestaande, goedkope infrastructuur (Internet);

Software biedt mogelijkheden voor een hoogwaardige kwaliteits- en validiteitscontrole van de uitgaande berichten welke voldoen aan de kwaliteitseisen van de ontvanger van het bericht;

Software is gebouwd op basis van de laatste technologische ontwikkelingen waarbij de nadruk ligt op een functionele, gebruikersvriendelijke grafische interface;

Software draait op een onafhankelijk platform en verzorgt het ontvangen en versturen van berichten volledig automatisch.

Ofschoon de basis van BIZchain gebaseerd is op de jarenlange praktijkervaring zoals deze is opgedaan bij DAF Trucks, is de structuur van deze software zodanig generiek, dat deze ook in andere omgevingen zondermeer toepasbaar is. Indien uw interesse is gewekt of U wilt nadere informatie, neem dan contact op met Dhr. H.W.A. Verhaegh van OPS Solutions bv.


OPS Solutions bv
Reusel 28
5751 WG Deurne - Nederland
Phone: +31 (0)493 311 588
Fax: +31 (0) 84 750 5660
Mobile: +31 (0)6 22506705
www.ops.nl
E-mail:
info@ops.nl